Jakie są początki handlu

Ludzie od momentu, gdy zaczęli się komunikować w sposób nieco bardziej złożony – rozpoczęli też handel. Co prawda zakupy w prehistorii wyglądały całkiem inaczej niż dziś, ale sam proces był oparty o te same zasady. Chodziło oczywiście o handel wymienny. Dziś też wymieniamy jeden towar, umownie przyjmujemy, że to co jest napisane na papierku to taka, a taka wartość, czyli pieniądze na drugi, czyli rozmaite dobra. Przeważnie były to chociażby skóry za jedzenie lub na odwrót, jednakże w grę wchodziły też rozmaite usługi, związane chociażby z budową czy nawet polowaniem. Ten system wymiany funkcjonował długo przed wynalezieniem waluty, gdyż był zwyczajnie najbardziej sensowny w tamtym okresie. Daty pierwszej tego typu komercji, bo niektórzy zajmowali się na przykład zbieraniem owoców tylko po to, aby uzyskać z tego innego typu dobra, są datowane na czasy około stu pięćdziesięciu tysięcy lat temu. Przeważnie taki handel czy też zakupy odbywały się w gronie jednej grupy czy plemienia, jednakże są znane przypadki, gdy dochodziło do wymian na większą skalę – na przykład pomiędzy wspomnianymi plemionami. Było to mniej więcej w czasach mniej więcej trzydziestego piątego – trzydziestego tysiąclecia przed naszą erą. Wszystko działo się w okolicy dzisiejszego Dunaju, który był punktem stykowym dla takich wymian.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.